KESENNUMA Crewship|気仙沼の未来をつくるカード

KESENNUMA CREW
27,546
  • KESENNUMA Crewship|気仙沼の未来をつくるカード
  • KESENNUMA Crewship|気仙沼の未来をつくるカード

KESENNUMA Crewship|気仙沼の未来をつくるカード

  • KESENNUMA Crewship|気仙沼の未来をつくるカード
  • KESENNUMA Crewship|気仙沼の未来をつくるカード

寿し処大政

2017.10.11

『ミシュランガイド宮城2017特別版』にて紹介されました!

2017年7月に発売された『ミシュランガイド宮城2017特別版』に当店が紹介されました。より一層お客様に喜んでいただけるよう、精進してまいります。